معرفی صنعت و شکر

شکر ماده سفیدی است که به صورت عام، به تمامی مواد شیرین گفته میشود و در دسته بندی کربوهیدراتها قرار میگیرد. این ماده به طور طبیعی در بسیاری از گیاهان، میوه ها، لبنیات و … و به ویژه در نیشکر و چغندرقند وجود دارد. حدود ۸۰ درصد از شکر تولیدی در جهان از نیشکر و بقیه آن از چغندرقند به دست میآید. چغندرقند در آبوهوای معتدل و نیشکر در آب وهوای گرمسیری با آفتاب و باران فراوان کشت میشود. چغندرقند سالانه دومرتبه )کشت بهاره و کشت پاییزه( و نیشکر یکمرتبه در سال برداشت میشود .

مقدار آب مصرفی نیشکر نیز بیش از دو برابر آب مصرفی چغندرقند است. در فرآیند تولید شکر، سه محصول به دست میآید که شامل ملاس، شکر و تفاله خشک میشود . ملاس مادهای مایع شکل است که در صنعت الکل سازی، تولید خمیرمایه، مصارف دام و خوراکی به کار میرود. تفاله خشک در صنعت دامپروری استفاده میشود و شکر نیز در تولید محصولات غذایی، آشامیدنی و دارویی کاربرد دارد.

روش تولید

برای تولید شکر ابتدا چغندر یا نیشکر کشتشده برداشت، به کارخانه منتقل و پس از وزنکشی وارد خط تولید میشود. در فرایند تولید، نیشکر یا چغندر تولیدی ابتدا شسته شده و بعد بهصورت خلالی برش داده میشوند. خلالهای بهدستآمده وارد مرحله عصارهگیری میشوند. شربت بهدستآمده از این مرحله ابتدا تصفیه میشود و سپس غلظت آن افزایش مییابد. مرحله بعد مرحله کریستالسازی است که در این بخش شربت گرم میشود و بعدازآن که مخلوط به حالت اشباع رسید به آن پودر شکر اضافه میشود تا کریستال تشکیل شود.

بعدازآن در مرحله سانتریفیوژ، شربت داخل یک سبد توریشکل ریخته میشود و به علت بالا بودن سرعت ،پساب خارج میشود و کریستال شکر بر روی توری باقی میماند. )در این مرحله مایع حاصلشده همان ملاس است.( کریستال شکر بهدستآمده مرطوب است و لازم است که برای دستیابی به محصول نهایی خشک شود. در آخر، شکر تولیدشده وارد انبار میشود و پس از بستهبندی به فروش میرسد. در شکل ۱ نمایی از فرایند تولید شکر نشان داده شده است.

نگاهی به صنعت شکر در جهان

میزان تولید و مصرف شکر جهانی در حدود ۱۸۸ میلیون تن و مقدار ذخایر نگهداریشده سالانه در حدود ۷۵ میلیون تن است. در نمودار ۱ روند تغییرات میزان تولید، مصرف و همچنین ذخایر شکر در جهان نشان داده شده است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

X